20 януари 2014 г.

Volcano Zapper

Неофициални оценки правени в САЩ (Рос Андерсон) и в Русия (Н.Кравченко) посочват, че 95 – 99 % от населението е носител на паразити без да предполага за това.

През 2006 г. автори на медицински изследвания в областта на паразитологията в САЩ са установили, че минимум поне един вид паразит живее в организма на 85% от възрастните американци. Някои специалисти смятат, че тази цифра достига до 95%. В Европа положението не се отличава значително от това в Америка.

От доста по-внимателно получени данни от СЗО, от паразитни заболявания са инфектирани почти 75% от населението на Земята, независимо от нивото на социалния им живот. Тази статистика е характерна и за развиващите се и за развитите страни. 80% от всички съществуващи заболявания са или директно свързани с паразитите, или са следствие от тяхната жизнена дейност в човешкия организъм.

Откритието 
Методът зепинг на Хулда Кларк

Зепинг – това е избирателно електро-поражение на патогенни организми – паразити, бактерии, вируси, гъбички.

Знаейки границата на пропускателната способност на редица патогенни микроорганизми и използвайки диаграмата на честотите изведена от д-р Кларк, с помощта на честотен генератор, Кларк е тествала пациенти за наличие на всеки от известните патогени. Следващата стъпка е лечение чрез зепинг.

Кларк прави още едно важно откритие – благодарение на многочислените си експерименти тя установява, че еднократния зепинг не унищожава патогени, скрити в други живи организми. Оказало се е, че някои вируси и бактерии са способни да заразяват някои паразити и да се освобождават от тях след тяхната гибел. Вероятно вирусът, намиращ се в паразита не умира след първия зепинг, тъй като електричеството преминава по странични за него контури. Затова методиката на Кларк е необходимо да се проведе като няколко процедури – минимум три. Това е основание за пълно унищожаване на всички патогени. Провеждането само на еднократно въздействие може да предизвика у човека признаци на простуда.

Повече за теориите на д-р Хулда Кларк може да прочетете в нейните книги: "Лечение на всички болести"
"Лечение на всички видове рак"

 Десислава Стефанова 

Няма коментари:

Публикуване на коментар