12 август 2014 г.

Магнитна бижутерия и магнитотерапия

Едва ли има човек, който да не знае какво представлява магнитът. Всеки е държал в ръцете си къс от този „магически” материал и се е възхищавал на силата, с която той привлича различни метални предмети. И макар, че с тази сила хората са се сблъсквали преди хиляди години и до ден днешен „тайната” на магнитното поле, което образува всеки магнит около себе си, не е напълно разгадана. И въпреки това, днес няма област от съвременната техника, в която магнитите или магнитните полета да не намират широко приложение. За радост, в последните години магнитите се завръщат и на едно място, на което са били много, много отдавна - на полето, в което се води борба за възстановяване на човешкото здраве. Днес магнитите се прилагат широко в медицината.

Има редица уреди, с магнитни свойства, които намират приложение при лечението на различни заболявания. Едно от най-успешните и широко застъпени приложения на магнитотерапията е създаването на магнитни украшения, които съчетават в себе си красота, естетическа наслада и здраве.

Основни ефекти и резултати от магнитотерапията

 • Трайно подобряване на кръвообращението в организма.
 • Под въздействие на магнитно поле, еритроцитите в кръвта постепенно възстановяват естествения си отрицателен заряд, което води до нормализиране движението на кръвта, разбиват се групировките от еритроцити, повишава се преноса на кислород и хранителни вещества до всяка клетка и естествено се нормализира клетъчно хранене и обменните процеси в организма.
 • Благодарение на нормализиране на кръвообращението се нормализира и стабилизира повишеното артериално налягане. 

Важно е да се отбележи, че носенето на магнитни гривни, води до трайно стабилизиране стойностите на артериалното налягане, даже и при хора с хронични проблеми в тази връзка.

 • Под въздействие на магнитно поле се наблюдава повишаване проницаемостта на клетъчните мембрани, което активира и подобрява всички обменни процеси на клетъчно ниво.
 • Благодарение на въздействието на магнитно поле значително се потиска адхезивната (прилепване към стените на съдовете) и агрегационната (слепване помежду си) на тромбоцитите. Този ефект значително понижава способността на тробмоцитите да образуват тромби в кръвоносните съдове.
 • При магнитотерапията се наблюдава понижаване на налягането в системата на дълбоките и подкожни вени и артериите. Едновременно се повишава тонуса на стените на съдовете, повишава се еластичността им и биоелектрическото съпротивление.
 • Под влияние на магнитното поле се повишава съдовата и епителна проницаемост, пряко следствие, от което е разсейването на отоци и приемани лекарствени препарати. Благодарение на този ефект, магнитотерапията намира широко приложение при травми, рани и последствията от тях.
 • Периферната нервна система реагира на действието на магнитно поле с понижаване чувствителността на периферните рецептори, което определя обезболяващия ефект и повишаване функциите на проводимост, което благоприятно влияе на възстановяването на функциите на травмираните периферни нервни окончания.
 • Под влияние на магнитното поле в макромолекулите (ензими, нуклеинови киселини, протеини и др.) се наблюдава възникване на заряди и промяна на магнитната им възприемчивост. Във връзка с това, магнитната енергия на макромолекулите може значително да превъзхожда енергията на топлинното движение и затова магнитно поле даже в терапевтични дози предизвиква ориентационни и концентрационни изменения на биологично активните макромолекули, което активира кинетиката на биохимичните реакции и скоростта на биофизичните процеси.
 • Под действие на магнитно поле се наблюдава ориентационно престрояване на течните кристали, които са основна част от клетъчните мембрани и много вътрешноклетъчни структури. Тази ориентация и деформация на течно-кристалните структури оказва влияние на пропускливостта на мембраните, което играе важна роля в регулирането на биохимичните процеси и изпълнение на съответните биологически функции.
 • Действието на магнитното поле на нервната система е свързано с изменение на условно-рефлекторната дейност, физиологическите и биологическите процеси. Това става за сметка на стимулиране процесите на задържане, което обяснява възникването на седативен ефект и благоприятно действие върху съня и емоционалното напрежение. 
 • Под действието на магнитно поле се подобрява дейността на ендокринната система. Разширяването на кръвоносните съдове обезпечава по-висок приток на хормони в различни части на тялото. Доколкото понякога едни жлези с вътрешна секреция стимулират отделяне на хормони от други жлези, то ефектът от подобряване на хормоналните функции понякога може да бъде изключително силен.
 • Под действие на магнитно поле в тъканите се понижава съдържанието на натриеви йони при едновременно повишаване концентрацията на калиеви йони, което е доказателство за подобряване клетъчната мембранна пропускливост.
 • Наблюдава се понижаване съдържанието на железни йони в мозъка, сърцето, кръвта, черния дроб, мускулите и повишаването му в костната тъкан. Това преразпределение на желязото е свързано с подобряване на органите на кръвотворене. При това се оптимизира съдържанието на мед в мускулите, сърцето, половата система, което активира адаптационно-компесаторните процеси в организма.
 • Под влияние на магнитното поле нараства биологическата активноста на магнезия. Това води до намаляване развитието на патологични процеси в черния дроб, сърцето и мускулите.
 • Магнитотерапията значително подобрява паметта, което се обяснява с пълноценната невронна връзка за пренос на информация, която изисква висока проводимост, намаляваща с времето заради отлагане на шлаки и токсини, а магнитното поле я възстановява. Магнитотерапията на главата е ефективна при безсъние и неврози.
 • Под въздействието на магнитно поле се наблюдава бърз и траен ефект на очистване на кръвоносните съдове от калциеви и холестеринови отлагания, което е допълнителен положителен ефект за цялостно възстановяване на кръвоносната система и метаболизма в организма като цяло.
 • Инсултите, или кръвоизливите в мозъка, биват основно два типа – хеморагичен и исхемичен – от недостиг на кислород. И в двата случая магнитотерапията е необходима, тъй като способства за укрепване на съдовете, повишава тяхната еластичност, ликвидира кислородния глад в мозъчната кора.
 • Предполага се, че действието на магнитотерапията усилва притока на енергия в областите на акупунктурните точки, увеличава локалния кръвоток, разширява капилярите, повишава проницаемостта на биологичните мембрани, влияе на обменните процеси и има бактерицидно действие.
Приложение на магнитните за подобряване на здравословното състояние
Магнитното поле има толкова разнообразно действие, че може да се използва при огромна група заболявания. Благодарение на значителното количество изследвания и широкото използване на магнитотерапията, днес са известни много направления на лечебното действие на магнитното поле върху човешкия организъм.

Основа на лечебното действие е подобряване на кръвообращението и състоянието на кръвоносните съдове. От тук и разноплановостта на неговото използване. Това е така, защото правилната доставка на кръв, а с нея и хранителни вещества, в голяма степен определя работата на всички органи, състоянието на нервната система, костите, ставите и др. Важна част от биологичното действие представлява възстановяване на нормалната полярност на клетките, променяна в резултат на измененията които настъпват в организма при стареене. Трети важен фактор е активиране работата на ензимните системи, което има съществено значение за всички обменни процеси в организма.

Интересен е въпросът защо именно магнитното поле, а не някой друг физичен фактор е толкова важен за организма. Отговорът на този въпрос е наистина разбираем – магнитното поле, за разлика от други физиотерапевтични фактори, е част от самия човек, намира се вътре в организма. Затова неговите нарушения представляват нарушение на здравето на човек. А корекцията на магнитното поле на човека не е лекарствена терапия, внасящи чужди, почти винаги токсични елементи в организма, а естествен лечебен метод, водещ до нормално състояние преди всичко на сърдечно-съдовата система, която най-често страда в съвременния свят.

Най-добре изучено и потвърдено, и с най-голямо значение за практиката са хипотензивното, седативното, противовъзпалителното, болкоуспокояващото и регенеративното действие на магнитотерапията. При определени условия, в частност при въздействие на големи кръвоносни съдове, магнитотерапията оказва дезагрегационно и хипокоагулационно действие, подобрява микроциркулацията и благоприятно влияе на имунореактивните и невровегетативните процеси в организма.

Проблеми и заболявания, при които се препоръчва въздействие с магнитно поле
 • Сърдечно-съдова система: хипертонична болест І-ІІ степен, исхемична болест на сърцето със стабилна стенокардия, вегетативно-съдова дистония, постин-фарктни състояния;
 • Централна и периферна нервна системи: травми на гръбнака, нарушения в  гръбначното кръвообращение, нарушения в мозъчното кръвообръщение, исхемични инсулти, неврити, полиневропатии, невралгии, неврози, неврастении, парези;
 • Периферни кръвоносни съдове: атеросклероза І-ІІІ стадий, синдром на Рейно, хронична венозна и лимфна недостатъчност, тромбофлебит на повърхностните и дълбоки вени и др.
 • Опорно-двигателна система: остеоартроза, артрити, полиартрити, рани, разтежения, изкълчвания, счупвания, болки в стави и кости;
 • Дихателна система: остри пневмонии, хроничен бронхит, бронхиална астма (освен хормонозависима), туберкулоза (в неактивна форма);
 • Храносмилателна система: язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника, хроничен гастрит, панкреатит, дискинезия на жлъчните пътища, колит и др.
 • Респираторни заболявания: ринит, хроничен ринит, синузит, фарингит, отит, ларингит, трахеит;
 • Пикочно-полова система: цистит, уретрит, пиелонефрит, простатит, импотентност;
 • Рани, изгаряния, измръзване, предоперативна подготовка, следоперационна рехабилитация, понижен имунитет.
Противопоказания
Макар и в редки случаи, съществуват ситуации и заболявания, в които не бива да се прилага магинтотерапия, а именно:

Абсолютни проти вопоказания
 • Наличие на кардиостимулатор;
 • Кръвотечение и склонност към него;
 • Системни заболявания на кръвта;
 • Остра тромбоза, рецидивиращи тромбоемболитни усложнения;
 • Аневризъм на сърцето и големите кръвоносни съдове;
 • Сърдечно-съдова недостатъчност по-висока от ІІ стадий;
 • Тежки нарушения на сърдечния ритъм;
 • Остър инфаркт на миокарда;
 • Психически разтройства;
 • Активен туберкулозен процес;
 • Инфекциозни заболявания в остър стадий;
 • Индивидуална непоносимост;
Относителни проти вопоказания
Към относителните противопоказания се отнася хипотонията. При стабилно кръвно налягане магнитотерапията даже е полезна, като в първите месеци не се препоръчва постоянно носене на магнитни украшения. Затова при стабилна хипотония се препоръчва в първите 5-6 седмици матнитните украшения да се носят по няколко часа на ден, след което е необходимо да се съобразите с индивидуалната реакция на организма.

 Десислава Стефанова 
.Няма коментари:

Публикуване на коментар